chouchengchen

chouchengchen

已驗證
已加入 2015年5月
新北市 (New Taipei)

94% 好評

18 評價

yuan911
賣家

已保留多天 今日卻未回應

yuan911
wendy.lch
賣家

親切的好買家!謝謝您!

wendy.lch

非常實際的好賣家!值得一買再買!

chouchengchen
a0626
賣家

買家 阿沙粒 值得的好買家 讚

a0626

貨真人實在!交易好夥伴。

chouchengchen