nn_z12

nn_z12

Response Rate Icon經常回覆
已驗證
已加入 2015年3月
台南市 (Tainan)
5.0
42 評價
huangru315
買方

huangru315 很棒的賣家! 快速出貨! 商品以敘述方式送達

4 months ago
5.0
bbone120
買方

bbone120 很棒的賣家!商品狀況很好

8 months ago
5.0
ayustin
買方

ayustin 謝謝!

8 months ago
5.0
yi1029
買方

yi1029 愉快的交易!

9 months ago
5.0
sunday_a
買方

sunday_a 回覆很迅速。 值得推薦的好賣家!

10 months ago
5.0