Fashion
Home & Living
Others
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Stay Home Selection

NT$588

OK 無限上網儲值卡 599.OK 30DAYS INTERNET.Internet OK30 hari (4G).Thẻ mạng 4G OK 30 ngày.internet 1 bulan

NT$588

New

Mailing

台北市 (Taipei)

Description

Posted

4 weeks ago

☎️ 面額599元.限4G SIM使用.⚠️30天4G上網用量達45GB之後降速至5Mbps.📞免費100元通話費(國內50+國外50).不限國籍使用.⚠️使用期限:30天,僅用於國內行動網路(台灣地區),在30天4G無限上網使用方案到期之前不會額外收取數據費用。 ☑️儲值方式:手機直撥867,依語音提示輸入14位數密碼,並依指示確認儲值程序完成。 ----- ☎️ Worth 599 NT.For 4G Sim ONLY.⚠️ Internet speed reduces to 5 MBPS once 45GB consumed.📞 FREE 100NT Airtime (50 international+50 local).Onnet Call 10,000NT.⚠️30Days Unlimited Internet. ☑️HOW TO RECHARGE:Dial 867 to recharge ----- ☎️ Nominal 599NT. Hanya untuk SIM 4G.⚠️Kecepatan internet menurun 5Mbps setelah pemakaian kuota 45GB.📞 Ada bonus telp 100NT (50NT lokal+50NT internasional) .Hanya bisa dipakai di taiwan.⚠️ Untuk pemakaian internet 30 hari ☑️ Cara isi ulang:dari HP telp 867 ikuti petunjuk masukkan No.PIN 14 angka ----- ☎️ Mệnh giá NT.599.Chỉ áp dụng cho Sim 4G.⚠️ Vượt quá 45GB sẽ giảm tốc độ còn 5MB.📞 Tài khoản gọi NT.100 (50 trong nước +50 quốc tế).⚠️ Hạn sử dụng 30 ngày,*Sử Dụng Mạng Trong Nước (Trong Đài Loan), Trước Ngày Hết Hạn Của Dung Lượng Không Giới Hạn 4G 30 Ngày Sẽ Không Thu Thêm Phí Thông Tin Khác ☑️ Cách nạp thẻ:Gọi 867 thao tác theo hướng dẫn của hệ thống ghi âm 1. Chỉ áp dụng

Shipping

Mailing & Delivery

付款後透過私訊或LINE取得序號.Voucher PIN-only.Kode PIN Voucher.chỉ đúng với mã PIN của phiếu

Meet the seller

@card_queen
Joined 1 month ago
Very Responsive
Verified
No reviews for @card_queen

Reviews are given when a buyer or seller completes a deal. Chat with @card_queen to find out more!

View profile

No ratings yet

Hi, is this still available?

Is the price negotiable?

Can I see more photos?

NT$