Fashion
Home & Living
Others
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Stay Home Selection
Carousell logo

2013 Cheesehotpot

@cheesehotpot2013

4.8

(454)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 10m

Verified

Not Responsive

Reviews

4.82

(454 Reviews)
user-compliments

63

user-compliments

64

user-compliments

33

 • bblook . review from seller 7 hours ago
  Easygoing buyer

  Easygoing buyer

  順利完成交易

 • g.yellowbricks . review from seller 13 hours ago

  交易順利

 • ccm_hc . review from seller 13 hours ago

  Good

 • tommy123456 . review from seller 16 hours ago

  好買家,謝謝

 • rayw_319 . review from seller 3 days ago

  好買家,準時,爽快

 • kwokraymond . review from seller 4 days ago

  順利交收😁

 • igoahead . review from seller 4 days ago
  Amazing chat

  Amazing chat

  Easygoing buyer

  Easygoing buyer

  Fast and decisive

  Fast and decisive

  👍🏻👍🏻好買家又準時和爽快,多謝惠顧,愉快交易🙇‍♀️🙇‍♀️

 • igoahead . review from seller 4 days ago
  Amazing chat

  Amazing chat

  Easygoing buyer

  Easygoing buyer

  Fast and decisive

  Fast and decisive

  👍🏻👍🏻好買家又準時和爽快,多謝惠顧,愉快交易🙇‍♀️🙇‍♀️

 • ackue__bl . review from seller 7 days ago

  Nice buyer!

 • ykckc . review from seller 7 days ago

  Nice buyer!

 • ykckc . review from seller 7 days ago

  Nice buyer!

 • samcollection . review from seller 8 days ago
  Amazing chat

  Amazing chat

  好買家,多謝🙏

 • samcollection . review from seller 8 days ago
  Amazing chat

  Amazing chat

  好買家,多謝🙏

 • 721-731 . review from seller 8 days ago

  ok

 • thomas9999hk . review from seller 11 days ago
  Amazing chat

  Amazing chat

  Easygoing buyer

  Easygoing buyer

  Fast and decisive

  Fast and decisive

  有禮貌好買家

 • cheaperman00 . review from seller 21 days ago

  Good buyer!

  培元正道全套。吃出生機。持營保泰。健康飲食。保健飲食。免疫力。抗氧化。排毒素。

  HK$200

 • ly824 . review from seller 23 days ago

  約6点,5點先話改7點,夾唔到後改明4點,再問多句,已讀不回。阿‘滋事火鍋’,你系隨心定随便?讃你提早通知係有交帶定有交嗌!睇樓下賣家贈言,臨時改期失聯係你本能!你又唔係時時發作。系味唔記得食藥覆診?你話明4點,信唔信你好?抑或要俾你3/5/7日,等你覆實?好買家,唔好將一碟老鼠屎倒落火鍋啦。如果你系不能自控,請收藏摺埋,免再遺害人間,浪費社會資源,白費賣家時間心機⋯ 後續,信多你一次,真對自己殘忍,5日改話4點,到1點又話改6點,轉頭又改9號!你究竟系變態定想變性?

 • leslie.cheung0304 . review from seller 24 days ago

  好買家,爽快,交收愉快,🙂感謝

 • tclo99 . review from seller 25 days ago
  Fast and decisive

  Fast and decisive

  快覆及準時,多謝哂!

 • tclo99 . review from seller 25 days ago
  Fast and decisive

  Fast and decisive

  快覆及準時。多謝晒!