Fashion
Home & Living
Others
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Stay Home Selection

@uniform_platform

5.0

(82)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 15d

Verified

Very Responsive

中學生校服代售平台~ 店主自己係一個大學生 更加係一個校服愛好者!我自己都鐘意咗校服幾年了👗我自己都儲咗好多間唔同嘅校服🤣,香港校服真係好有特色好靚,絕對唔會輸比JK日本校服!) 希望比大家可以有個地方出售到自己嘅校服!😛

Listings

@uniform_platform doesn't have any listings yet

Follow @uniform_platform to get updates when a listing is posted